Onderwijs

Op IKC Het Groene Hart wordt lesgegeven met moderne aantrekkelijke methoden. Er wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. 

Hiervoor worden de volgende methoden gebruikt:
Rekenen - Wereld in Getallen 5
Taal/Spelling - TaalActief 4
Aanvankelijk lezen - Actief leren Lezen
Technisch lezen - Estafette
Begrijpend lezen - Close ReadingInternational Primary Curriculum (IPC)

Onze leerlingen groeien vandaag op in een internationale omgeving. Ze komen online in contact met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren spelenderwijs Engels door games en televisie en hebben onbeperkt toegang tot informatie uit internationale bronnen. Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een leven in deze geïnternationaliseerde samenleving.

Binnen onze visie vinden wij het belangrijk dat er samenhang is in vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis etc. Daarom maken wij gebruik van het International Primary Curriculum (IPC). IPC is een programma voor de zaakvakken en de creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept vertaald en herschreven voor de Nederlands scholen. Het concept is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

                                                 

In het IPC worden de vakken natuurkunde, biologie, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, tekenen, handvaardigheid en muziek geïntegreerd aangeboden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van onze leerlingen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die ze zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

Binnen IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld die rekening houden met meervoudige intelligentie, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.
IPC staat voor kwaliteit en is een uitdaging maar vooral een verademing voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Iedereen kan iets leren en samen leer je heel veel. Door IPC zijn onze leerlingen veel meer betrokken bij het leerproces en elkaar.