College van bestuur

Het eenhoofdig College van Bestuur, de bestuurder, realiseert op inspirerende en activerende wijze aan de hand van een strategische visie en met behulp van verbindend leiderschap de ambities van Wolderwijs.
De bestendiging, ontwikkeling en innovatie van ons aanbod aan onderwijs en opvang is het doel.Sinds 10 januari 2022 is Sake Saakstra de bestuurder van Wolderwijs.