PortrettengalerijJeannet Roos directeur
Erna van den Berg pedagogisch coach en zorgcoördinator
Ilse Schoonvelde pedagogisch beleidsmedewerker
Nicole Hulshof KDV babygroep
Nathalie van Veen KDV babygroep
Michelle Stummel KDV peutergroep 1
Janice Neerhof KDV peutergroep 2
Moniek van Goor KDV babygroep 
Romi Fokkens KDV
Kirsten Eesinge KDV
Esmée Dekker KDV