Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is een, vergelijkbaar met de MR, wettelijk ingestelde commissie. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang staan. Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met de opvangorganisatie. De oudercommissie onderhoudt daarom contact met de ouders, de organisatie en de GGD.

De rechten en taken van de oudercommissie staan in het medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid; het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; de openingstijden; het beleid rondom voorschoolse educatie; vaststelling en wijziging van de klachtenregeling; de prijs van de kinderopvang.

De leden van de OC van Het Groene Hart zijn:
Marianne Tol lid oudergeleding
Marije van der Zee lid oudergeleding
Elke van der Veer lid oudergeleding
Willemijn Rutgers lid oudergeleding
Ilse Schoonvelde kinderopvangcoördinator 

De OC heeft een eigen e-mailadres: oc.groenehart@wolderwijs.nl
Agenda

Notulen

Notulen 27-6-2022 OC IKC Het Groene Hart Zuidwolde.pdf
Notulen vergadering 26-09-2022.pdf
Notulen vergadering OC 20-04-2023.pdf
Notulen OC 31 mei 2023 .pdf
Notulen vergadering OC 21-6-2023.pdf
Notulen vergadering OC 13-09-2023.pdf