Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is en niet in staat is om naar school te komen, dan verwachten wij dat één van de ouders dit telefonisch voor 8.30 uur aan de school doorgeeft. Wanneer een leerling niet aanwezig is, en er is niet gebeld, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.

Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, proberen we eerst de ouders te bereiken. We vragen u dan of u uw kind van school komt ophalen. We sturen zonder overleg met ouders geen leerlingen naar huis. Wanneer we niemand kunnen bereiken, waar de zieke leerling tijdelijk kan worden opgevangen, blijft de leerling op school. Als medische verzorging onmiddellijk nodig lijkt, wordt de huisarts ingeschakeld. Uiteraard brengen we u hiervan vervolgens zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief waarop u de telefoonnummers in kunt vullen van de personen die wij kunnen bellen wanneer uw kind ziek wordt op school. Dit is de zg. noodnummerlijst. Mochten er gedurende het jaar wijzigingen optreden dan verzoeken wij u deze te melden bij de leerkracht van uw kind.

Bezoek aan dokter of tandarts

We vragen u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dat dan vooraf bij de leerkracht melden?