Kindcentrum

Sinds het schooljaar 2015/2016 zijn wij een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen en te ontwikkelen. 

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt na schooltijd en in de vakanties een uitdagend speel- en leerprogramma aangeboden (BSO).

Voor peuters is er 's ochtends het peuterarrangement (peuterspeelzaal). Er wordt een voor- en vroegschools programma (VVE) aangeboden dat aansluit bij de lesmethode in de onderbouw van de school. Dit wordt nog eens benadrukt door gezamenlijk activiteiten te ondernemen (peuters met kleuters).

Kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen is ook mogelijk. In de ochtend wordt dan deelgenomen aan het VVE programma. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten en is er een uitdagend middagprogramma.

Uw kind inschrijven voor BSO, peuterarrangement of kinderopvang kan via de website van Kindcentra Wolderwijs. Hier vindt u ook uitgebreide informatie over de mogelijkheden en tarieven.