Stagebeleid

IKC Het Groene Hart is een lerende organisatie. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de werkgroepen waarin werknemers een onderzoeksvraag uitwerken. Coördinatoren delen kennis in het team tijdens studiedagen of vergaderingen. Door collegiale consultatie kijken werknemers met elkaar mee als critical friend. Vanuit deze visie zijn stagiaires van harte welkom op IKC Het Groene Hart

Uitgangspunten hierbij zijn

Het doel van de stage moet duidelijk zijn bij aanvang.
Wederzijdse verwachtingen worden voor aanvang van de stage besproken. Zo wordt vanuit het IKC een positieve, lerende houding verwacht. Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie is een voorwaarde om op IKC Het Groene Hart stage te kunnen lopen.
Vanwege de professionaliteit worden er in principe geen stagiaires die familie hebben op het IKC aangenomen.
Wij laten een beperkt aantal snuffelstage toe omdat wij stages vanuit beroepsopleidingen voorrang geven. 

Heb je interesse om bij ons stage te komen lopen? Dan vragen we je een mail te sturen naar lianne.bunschoten@wolderwijs.nl met daarin de volgende informatie:

Je naam en woonplaats;
Opleiding waarvoor je stage loopt;
De plek waar je stage wilt lopen;
De duur van de stage;
Doel van de stage: wat moet en/of wil je leren;
Wat de reden is om de stage op IKC IKC Het Groene Hart te willen lopen.