Opvang

We hebben 3 groepen op onze opvang:
Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Peuterspelen voor peuters van 2 en 3 jaar
Buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar

In een veilige en liefdevolle sfeer vangen we de kinderen op en stimuleren we de ontwikkeling. Omdat we een IKC zijn werken we op de opvang met dezelfde methode als de kleuters in het onderwijs. Zo garanderen we een ononderbroken ontwikkelingslijn. De methode "Onderbouwd" biedt aanbod voor de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.

We bieden VVE aan op kosten van stichting Wolderwijs. Dit is de afkorting voor Vroeg Voorschoolse Educatie. Kinderen die extra (taal)ondersteuning kunnen gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding hiervoor gaat via de GGD/het consultatiebureau.

Verdere informatie over ons aanbod en tarieven vindt u onder Tarievenoverzicht. Tevens kunt u hier de Rekentool vinden om eenvoudig en snel uw prijs te berekenen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers op kantoor:
Schoolstraat 1, Zuidwolde
E: opvang@wolderwijs.nl
T: 0528-741700
W: www.wolderwijs.nl

Wilt u eerst een kijkje nemen op de locatie zelf? Maak dan een afspraak.

Schoolbrink 1, Zuidwolde
E: groenehartzuidwolde.kindcentrum@wolderwijs.nl
T: 0528-370852