Missie visie 

Het onderwijs en de organisatie op IKC Het Groene Hart krijgen vorm vanuit de volgende missie: 

                            "I.K.C. Het Groene Hart, een uitnodiging tot bloei”

Ons IKC biedt kinderen een open, respectvolle en veilige speel- en werkomgeving; een plaats waar je wordt wie je bent! Bij het verwerven van de leerstof gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden, de leerbehoeften, van ieder kind.
De kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch en creatief gebied.
De missie geeft de uitnodiging weer, de professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers verzorgen het leeraanbod en de begeleiding van het kind. De volle bloei is de metafoor voor de mogelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving.

     “Een uitnodiging tot bloei” dat gunnen we elk kind en daar staan wij voor!

De kernwaarden van IKC Het Groene Hart zijn:

Talentontwikkeling: gevarieerd aanbod;
Samenwerken: relatie, de ander, leerkracht en de driehoek ouder kind IKC;
Veiligheid: KiVa, gids, iedere dag een nieuwe kans;
Eigenaarschap: onderzoeken, uitdagen, ontdekken, autonomie en competentie;
Maatwerk: schoolprofiel eigen grenzen en doorgaande lijn voor ieder kind;
Uitdagende leeromgeving: inrichting, Unitonderwijs en prestatie naar inzet.

Aan het einde van groep 8, wanneer de kinderen IKC Het Groene Hart verlaten, doen zij dit met een goed gevulde rugtas vol bloei. De kinderen zijn dan klaar om de wereld te ontdekken.